סדנאות וכיתות אומן

(קורס 18)

תתקיים ב-31/12/69, בשעה 19:00, ב, המחיר: ₪

להצטרפות לסדנה